«Выгадаваць Гадунова.»
29.02.2008

 

        Беларуская опера зноу звярнулася да "Барыса Гадунова" М.Мусаргскага. Гзтым разам — у канцэртным выкананнi i аркестроуцы Д.Шастаковйча, з амаль цалкам новым складам артыстау i купюрамi, зробленымi дырыжорам В.Пласкiнам...

 

«Шкада, Пуччынi не пiсау для мецца...»
20.03.2007

 

        Чалавечы голас — сами эмацыйны iнструмент. Гучанне добрых галасоу адразу абуджае фантазiю. Калi лiрычнае сапрана асацыiруецца з пяшчотнымi акварэлямi, то мецца выклiкае уяуленне пра шматпластавы жывапiс алеем. Але у шчаслiвых уладальнiц мецца-сапраиа раней цi пазней узнiкае пытанне: чаму Пучынi напiсау для ix так мала?...

 

Аксана Волкава. Абранiца лёсу.

 

        «Опера-мадэрн» — вялікая сольная праграма, прадстаўленая салісткай Аксанай Волкавай. У назве адлюстраваліся канфлікт і еднасць музычных полюсаў. Мэту праекта можна акрэсліць як эксперымент, скіраваны на адкрыццё новага стылю, новай мовы, новых відаў творчасці на акадэмічнай сцэне. Опера і эстрада, класіка і сімфарок, злучыўшыся, стварылі новую арганіку. Нечакана высветлілася, што пэўную мізансцэнічную статыку класічных спеваў можна пераадолець дзякуючы экспрэсіі і відовішчнасці адмысловага камп'ютэрнага дызайну, што акадэмічны вакал можа натуральна і лёгка спалучацца з пластычнымі пошукамі сучаснай харэаграфіі.

Оксана Волкова: «Я за тое, каб опера iшла у народ»
29.07.2007

 

       Няхай даруе мне шаноуны чытач трывiяльнае параунанне, але
салiстка Наиыянальнага акадэмiчнага Вялiкага тэатра оперы Аксана ВОЛКАВА — падалася мне пры сустрэчы сапрауднай Кармэн "во плоти". Яркая брунетка, чарнавокая, статная, Аксана падаецца уладальнщай асаблiвай харызмы, якая "уздзейнiчае" на цябе, нiбы святло месяца...

 

 

Вулкан по имени «Оксана»
03.04.2008

 

И все-таки жаль, что в наше время поклонники Мельпомены перестали совершать безумства —не дарят оперным дивам фамильные драгоценности, не закладывают последнюю деревеньку ради удо вольствия попасть на спектакль с участием люби мой актрисы, ради счастья бросить к ногам куми ра миллион алых роз! Талант Оксаны ВОЛКОВОЙ, солистки Большого театра оперы и балета Беларуси, всего этого достоин, а молодость, красота и темперамент способны покорить самую взыскательную публику.

 

Опера-Модерн от Оксаны Волковой
17.05.2008

 

Дзяучынка, якая скончыла школу з медалём, магла марыць пра любую прафеciю, i яна рыхтавалася паступаць у тэхналапчны ушверсггэт. Цяпер салicтка беларускай оперы Аксана Волкава з усмешкай успамшае пра гэта...

 

Конкурс пад апекай "аве марыі"

 

Па-першае, адразу хачу адзначыць, — пачынае размову Аксана,— што Беларусь на конкурсе я прадстаўляла не адна. Разам са мной быў Ілля Сільчукоў, мой калега, які атрымаў на форуме трэцюю прэмію і яшчэ вельмі прэстыжную спецыяльную ўзнагароду "Аве Марыя" за выкананне гэтага вельмі няпростага твора Шуберта...

 

 

   

О Себе | Аудио | Видео | Фотогалерея | Проекты | Пресса | Обратная связь                                               
Контактная информация
Телефон: +375 29 6630701
Электронная почта: volkovoksan@gmail.com